معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: luh,kj nvlhk برگزاری كارگاه آموزشی تغذیه در سوختگی با حضور كارشناسان تغذیه بیمارستانها
  • En
  • Ar
برگزاری كارگاه آموزشی تغذیه در سوختگی با حضور كارشناسان تغذیه بیمارستانها
 ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ 
۱۰:۱۷:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

درتاریخ 96/5/14 کارگاه آموزشی تغذیه در سوختگی  درمحل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.درابتدای جلسه ،جناب آقای دکتر احدی،قائم مقام معاونت درمان ،ضمن بیان خیرمقدم  به شرکت کنندگان ،مطالبی  در خصوص اهداف برگزاری کارگاه بیان نمودند. پس از آن مطالب آموزشی کارگاه با محوریت آموزشی آقای دکتر محمد شاهی ،هیات علمی دانشکده پزشکی،خانم دکتر حیدری ،هیات علمی دانشکده پیراپزشکی و خانم سلیمانی ،کارشناس تغذیه بیمارستان شفا، ادامه یافت.از اهداف برگزاری این کارگاه،میتوان به : توانمند سازی و ارتقاء علمی و مهارتی مشاورین تغذیه در بخش سوختگی بیمارستانهای کشور،زمینه سازی  جهت استقرار ساختار مشاوره تغذیه برای بیماران بخش سوختگی و انتقال مهارتهای علمی و عملی کسب شده به کارشناسان تغذیه بیمارستانهای هدف  از طریق پاتوفیزیولوژی، تقسیم بندی و انواع سوختگی،اندیکاسیون بستری،ارزش شاخص های پاراکلینیک در سوختگی و تغذیه سوختگی در ICUو....اشاره نمود.


نمایش تعداد بازدیدها : 104

بازگشت           چاپ چاپ      ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0