معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: luh,kj nvlhk
 
 
برگزاری كارگاه آموزشی تغذیه در سوختگی با حضور كارشناسان تغذیه بیمارستانها
 ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ 
۱۰:۱۷:۴۳

درتاریخ 96/5/14 کارگاه آموزشی تغذیه در سوختگی  درمحل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.درابتدای جلسه ،جناب آقای دکتر احدی،قائم مقام معاونت درمان ،ضمن بیان خیرمقدم  به شرکت کنندگان ،مطالبی  در خصوص اهداف برگزاری کارگاه بیان نمودند. پس از آن مطالب آموزشی کارگاه با محوریت آموزشی آقای دکتر محمد شاهی ،هیات علمی دانشکده پزشکی،خانم دکتر حیدری ،هیات علمی دانشکده پیراپزشکی و خانم سلیمانی ،کارشناس تغذیه بیمارستان شفا، ادامه یافت.از اهداف برگزاری این کارگاه،میتوان به : توانمند سازی و ارتقاء علمی و مهارتی مشاورین تغذیه در بخش سوختگی بیمارستانهای کشور،زمینه سازی  جهت استقرار ساختار مشاوره تغذیه برای بیماران بخش سوختگی و انتقال مهارتهای علمی و عملی کسب شده به کارشناسان تغذیه بیمارستانهای هدف  از طریق پاتوفیزیولوژی، تقسیم بندی و انواع سوختگی،اندیکاسیون بستری،ارزش شاخص های پاراکلینیک در سوختگی و تغذیه سوختگی در ICUو....اشاره نمود.


نمایش تعداد بازدیدها : 52

بازگشت                   
 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8