معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: luh,kj nvlhk
 
 
    /  6
برگزاری كارگاه RCA در ایمنی با همكاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی ودرمان بیمارستان نفت برگزار گردیده است
 ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ 
۱۴:۳۱:۳۱

تحلیل علل ریشه ای ROOT Cause Analysis-RCA چیست ؟

  • تحلیل ریشه ای فرایند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است که هدفش شناختن علت ،علل واقعی یک مسأله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علت،علل  می باشد RCA بخشی از فرایند بهبود ایمنی و کیفیت است.

  • RCA فرایندی تجسسی - پرسشی است . RCA به یادگیری و رشد سازمان کمک می کند.

  • ازدید مدیریتی ایمنی بیمار در واقع یک شیوه غیررسمی براي صحبت با کارکنان صف مقدم ارائه خدمت در رابطه با موضوعات مربوط به حمایت مدیران را از گزارش خطا نشان می دهد و در کارکنان باور و اعتقاد جهت افزایش گزارش داوطلبانه ایمنی بیمار در سازمان است و .اتفاقات ناخواسته را ایجاد می نماید.


نمایش تعداد بازدیدها : 55

بازگشت                   
 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8