• الساعة : 19:34:53
  • التأریخ : 1442/09/26
  • عدد الزیارة : 18
گرامیداشت17اردیبهشت روز اسناد و مدارك پزشكی.
گرامیداشت17اردیبهشت روز اسناد و مدارک پزشکی.

مدارک پزشکی به عنوان والاترین و با ارزش ترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی بوده و در عصر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی، به عنوان مهم ترین و واقعی ترین منبع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی خواهد بود. از این رو درک اهمیت آن به مثابه توسعه تفکر و بینش اطلاعاتی است.

همکاران عزیز و تلاشگر واحد مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت ۱۷ اردیبهشت روز اسناد و مدارک پزشکی بر شما مبارک باد.                           
                               
  روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

https://vchmedical.ajums.ac.ir/fa-IR/vchmedical.ajums.ac/31313/news/view/23144/88642/Staging

الدرجة :  0 |  المجموع :  0

اللصوق

    6.0.3.0
    V6.0.3.0