پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند  General Statistics
  Total Site Statistics 278851
  Best Site Statistics Day 1/5/2016
  Best Site Statistics Count 1450
  Today Site Statistics 81
  Yesterday Site Statistics 74

  مدیریتهای تابعه

   

              


  مدیریت امور بیمارستانی برگزاری كارگاه آموزشی سه روزه ی وقایع ناخواسته  (RCA) 
  وقایع ناخواسته
  event date : 12/14/2019 1:19:46  |  item visited : 223  |  Number Of Comments : 0
  مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی حضور مدیر امور بیماریها و مراكز تشخیصی و درمانی در بیمارستان شهدای هندیجان 
  بیمارستان شهدای هندیجان
  event date : 12/14/2019 1:12:25  |  item visited : 206  |  Number Of Comments : 0
  مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی برگزاری جلسه ی هماهنگی آموزش فراهم آوری اعضاء پیوندی IROSS 
  پیوند اعضاء
  event date : 12/14/2019 1:1:9  |  item visited : 150  |  Number Of Comments : 0
  event date : 10/29/2019 2:19:57  |  item visited : 196  |  Number Of Comments : 0
  event date : 10/29/2019 2:4:31  |  item visited : 183  |  Number Of Comments : 0
  event date : 10/26/2019 1:43:10  |  item visited : 147  |  Number Of Comments : 0
  Page1of63123456...63.Next.go
  گروه دورانV5.5.2.0