مستندات وزارتی و دانشگاهیCoViD-19

دسته ­بندی مستند

عنوان مستند

بخشنامه ­های مهم وزارت و دانشگاه در بحران CoViD-19

بخشنامه 13356 دانشگاه -1- مدیریت اعمال جراحی الکتیو و پیوست آن

دستورالعمل وزارتی انجام اعمال جراحی الکتیو

بخشنامه 13605 دانشگاه - ضرورت تشکیل تیم تنفسی و پیوست آن

اداره بالینی CoViD-19

نسخه نهم راهنمای بالینی تشخیص و درمان CoViD-19 – آذر 1399

تظاهرات درماتولوژیک در CoViD-19

هموپرفیوژن در درمان CoViD-19

گایدلاین 2020 انجمن قلب امریکا در مورد احیای قلبی تنفسی و مراقبت های اورژانس قلبی عروقی

استفاده از داروهای آنتی ویرال ، آنتی بیوتیک و اینترفرون - مصوبه کمیته علمی دانشگاه ع پ اصفهان

نامه 18446 وزارت تجویز داروی رمدسیویر

نحوه مراقبت از بیماران با علائم خفیف

آموزش بعد از ترخیص بیماران کورونا

سلامت مادر و کودک در شرایط CoViD-19

راهنمای مراقبت از نوزاد متولدشده از مادر مشکوک یا مبتلا به CoViD-19

راهنمای تشخیص و درمان کووید در کودکان نسخه مهر 1399
فلوچارت تریاژ مادران باردار در کووید
راهنمای تشخیص و درمان کووید در بارداری
دستورالعمل مراقبت مادر باردار کورونا

تجهیزات پزشکی

مستندات ارزیابی گازهای طبی - اکسیژن

مستندات ارزیابی دستگاه های بی خطرسازی پسماند

تغذیه در CoViD-19

چالش ها، راهکارها و ضوابط اجرای

حمایت های تغذیه ای و تداخلات غذایی

در دارو درمانی CoViD-19- ۱

ممنوعیت توزیع برخی اقلام غذایی در زمان شیوع CoViD-19

پیوست 1- الزامات اجرایی حمایت از تغذیه در CoViD-19

تدابیر طب ایرانی در CoViD-19

توصیه­های پیشگیرانه و درمانهای کمکی طب ایرانی

برنامه طب ایرانی برای CoViD-19

پیشنهادهای دانشکده طب سنتی دانشگاه ع پ قم در پیشگیری و درمان CoViD-19

توصیه های انجمن طب سنتی ایران در پیشگیری و درمان CoViD-19

توصیه های طب ایرانی در CoViD-19 - آبان 99

راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کورونا

طب سنتی ایرانی. پیشگیری از CoViD-19

طب سنتی ایرانی. غذا در CoViD-19

برنامه تدابیر پیشگیرانه و درمانهای کمکی طب ایرانی در CoViD-19

دندانپزشکی در CoViD-19

نامه31172  وزارت - ارائه خدمات اورژانس دندانپزشکی

دستورالعمل اجرائی مراکز آموزشی و درمانی دندانپزشکی

اطلاعیه شماره 2 وزارت شامل دستورالعمل اجرایی مقابله با کرونا ویروس جهت کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی

دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی در شرایط بحران CoViD-19 در واحدهای دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت

اهدا و پیوند ارگان، بافت و سلول در شرایط بحران CoViD-19

شرایط اهدا در شرایط شیوع ویروس کرونا – پیوست نامه 15016 وزارت – آبان 1399

پیوند اعضاء در زمان شیوع ویروس کرونا – پیوست نامه 15016 وزارت – آبان 1399

امور روانی و مددکاری بهداشتی درمانی

پروتکل مداخلات روانی اجتماعی در مقابله با کرونا ویروس 2019

مدارک پزشکی

دستورالعمل بین المللی گواهی پزشکی مرگ ناشی از CoViD-19

درمان سوء­مصرف مواد

دستورالعمل ارائه خدمات کاهش آسیب در شرایط CoViD-19

مراکز اقامتی

دستورالعمل کشوری راه ­اندازی مراکز اقامتی در بحران CoViD-19

آموزش شاغلین و عمومی

بسته آموزشي CoViD-19 ويژه شاغلين

آموزش بعد از ترخیص بیماران مبتلا به CoViD-19

پیام خودمراقبتی در برابر بیماری CoViD-19 در شرایط ابتلا به بیماری های نقص سیستم ایمنی

راهنماهای فاصله گذاری اجتماعی - گام دوم


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0