• ساعت : ۱:۱:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 152
مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی
برگزاری جلسه ی هماهنگی آموزش فراهم آوری اعضاء پیوندی IROSS
پیوند اعضاء
برگزاری جلسه ی هماهنگی آموزش فراهم آوری اعضاء پیوندی IROSS  

جلسه هماهنگی، توجیهی برگزاری آموزش مدون با موضوع فراهم آوری اعضاء پیوندی IROSS  با حضور دکتر افشار مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و جمعی از کارشناسان در محل انجمن اهداء عضو ایرانیان برگزار گردید. 
محوریت موضوعی این جلسه، تشریح اقدامات انجمن پیوند اعضاء و آگاهی بخشی در ارتباط با اهمیت برگزاری دوره ی آموزش مدون با موضوع فراهم آوری اعضاء پیوندی، بوده است. شنیده ها حاکی از آن است که این دوره ی آموزشی ۵ روزه  قرار است، بهمن ماه در سطح استان خوزستان و با محوریت آموزش مترون ها وسوپروایزرهای آموزشی و سرپرستاران icu، کارشناسان پرستاری مرتبط بیمارستان ها و تکنسین های فوریتهای پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خوزستان برگزار گردد. اشاره می شود که در این جلسه ی توجیهی دانشگاه های علوم پزشکی اراک، گلستان و مازندران نیز حضور داشتند.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد

    V5.5.2.0