مدیریت امور آزمايشگاه ها معاونت درمان

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدیریت امور آزمایشگاهها
   

  New Page 1

   وابستگی پزشکی به آزمایشگاه با پیشرفت تجهیزات و تکنولوژی روز به روز بیشتر می شود. امروزه کمتر پزشکی بدون استفاده ازآزمایشگاه اقدام به تشخیص و درمان می نماید.                     مصرف داروها ، ورزش،وضعیت بیمار در هنگام خونگیری ،زمان خونگیری ،حاملگی ،اضطراب ،افسردگی،ناشتا نبودن، و.. می تواند درنتیجه آزمایش تداخل ایجاد کند.                     نتیجه آزمایشی مانند گروه خون همیشه ثابت است اما نتیجه چربی خون نوسان زیادی دارد که مقدار نوسان فیزیولوژیک (طبیعی )در مورد هر آزمایش متفاوت است.                     صرف داشتن یک نتیجه غیر طبیعی آزمایش نمیتواند دال بر بیماری باشد. پنج درصد افراد سالم هم ممکن است آزمایش خارج از محدوده نرمال داشته باشند.                     تکرار آزمایش بخاطر اطمینان از صحت نتیجه آزمایش انجام می شود و شایسته است بیمار بدون نگرانی در این مورد همکاری نماید.                     آزمایشگاه توان آن رادارد که اکثر  بیماریها را در ابتدای امر و قبل از اینکه اثرات بالینی آنها ظاهر شود شناسایی نماید.                     کلیه افراد بویژه افراد بالای چهل سال بهتر است بر حسب تجویز پزشک خود نسبت به انجام آزمایشات دوره ای اقدام نمایند .                     جهت آزمایشات قند خون ناشتا و چربی  های خون ،12-14 ساعت ناشتا بودن الزامی است  (تنها آب مصرف شود). جهت آزمایش قند ناشتا  و قند دو ساعته از شب قبل از آزمایش و در فاصله  دوخونگیری نباید هیچگونه تحرک غیر متعارف ( ورزش و پیاده روی) داشته باشید.   دریافت مستندات     گروه دورانV5.5.2.0