تقويم برگزاري كميسيون ماده 20


جدول زمانبندی کمیسیون ماده 20 آزمایشگاه ها در سال 94

 

 

ردیف

تاریخ

ایام هفته

1

20/2/1394

             یک شنبه

2

7/4/1394

یک شنبه

3

22/6/1394

یک شنبه

4

17/8/1394

یک شنبه

5

20/10/1394

یک شنبه

6

16/12/1394

یک شنبه

 

 آخرین بروز رسانی: 16/12/94


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0